bus auto fiets
Naar boven
Download
brochure
Blijf op
de hoogte
Menu
Download
brochure
Blijf op
de hoogte

Voorwaarden sociale koopwoningen

Samen met de gemeente Arnhem willen wij zeker weten dat deze betaalbare woningen bij de mensen komen waar het voor bedoeld is. Daarom zijn er een 2tal voorwaarden toegevoegd. 

Het project NEW24 bestaat uit 24 woningen waarvan 22 woningen sociale koopwoningen zijn. Samen met de gemeente Arnhem hebben wij ervoor gekozen om betaalbare kleine woningen in Schuytgraaf in verkoop te brengen. Met deze betaalbare kleine woningen willen wij de onderkant van de markt bedienen zodat starters en alleenstaanden ook een kans hebben een koopwoning te kunnen kopen.

Betaalbare kleine woningen voor starters en alleenstaanden. Maar hoe kunnen wij nu zorgen dat deze doelgroep ook een kans krijgt om deze woningen te kopen en de woningen niet door beleggers worden opgekocht om de woningen vervolgens alsnog in verhuur te brengen of door te verkopen?

Wij hebben de oplossing gezocht in het opnemen van 2 artikelen in de leveringsakte welke hieronder beknopt en in leesbare taal verwoord zijn.

Artikel 1:

Anti-Speculatie beding

Met dit artikel willen wij ontmoedigen dat de woningen voor een lage prijs worden gekocht om vervolgens tegen een hogere waarde op de markt te brengen, waardoor deze woningen alsnog niet voor starters en alleenstaanden bereikbaar zijn. Dit anti-speculatiebeding houdt kort samengevat het volgende in:

De sociale koopwoningen worden verkocht voor een plafondprijs van €172.000 V.O.N. (Vrij Op Naam). De woningen zijn momenteel voor hogere bedragen getaxeerd. Gedurende een periode van 7 jaar vanaf het moment van ondertekening van de notariële akte van levering ben je er aan gebonden, wanneer je het verkochte doorverkoopt, het verschil tussen de huidige V.O.N.-prijs (€172.000) en de getaxeerde waarde volledig aan ons te vergoeden. Dit is per kavel verschillend en heeft onder andere met ligging en kavel grootte te maken. Voor de exacte hoogte van de bedragen per kavel verwijzen wij je naar de concept leveringsakte die je als koper bij de contractstukken kunt terug vinden. Na deze 7 jaar ben je vrij om zonder winstafdracht de woning door te verkopen.

Artikel 2:

Zelf bewoning

Om te voorkomen dat woningen door beleggers worden gekocht en deze voor de verhuur worden ingezet is het artikel zelfbewoning opgenomen. Dit houdt in dat je als uiteindelijke koper aantoonbaar permanent zelf in de woning dient te wonen. Ook hier geldt een periode van zeven jaar.

Dit zelf bewoningsartikel houdt kort samengevat het volgende in:

Je bent als eigenaar verplicht om het verkochte uitsluitend voor permanente zelfbewoning te gebruiken. Het is niet toegestaan het verkochte te verhuren, in vruchtgebruik te geven of daarop een ander zakelijk gebruiksrecht en/of genotsrecht te vestigen of de woning anderszins in gebruik te geven aan een derde gedurende een periode van zeven jaar na oplevering. De vestiging van een recht van hypotheek is wel zonder meer toegestaan.

Voor de volledige teksten van beide artikelen verwijzen wij je naar de concept leveringsakte die je als koper bij de contractstukken kunt terug vinden.